با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://www.seoultehran.com/rss
RSS صفحه اصلی http://www.seoultehran.com/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
جهان http://www.seoultehran.com/rss/tp/71